Postitatud

Liis Niinemets, kvaliteedispetsialist
HNRK Abivahendikeskus,
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Cliff ümarmatt on teraapiavahend, mille on kujundanud ja tootnud Cliff OÜ asutaja Kalju Pluutus. Siseturu Ühtlustamise Amet väljastas Cliff ümarmatile tööstusdisaini lahendi 20.12.2012, mis tõendab, et sarnase lahendusega toodet ei ole varem kategoorias „ Võimlemis – ja muud spordiriistad ja – vahendid“ Euroopa Liidu siseselt registreeritud. Cliff ümarmatti saab kasutada treeningvahendina erinevate võimlemis – ja tasakaaluharjutuste sooritamiseks.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses toimus perioodil 18.09.2013 – 01.06.2014 Cliff ümarmattide testimine selle sobivuse hindamiseks kliinilises keskkonnas neuroloogiliste patsientidega teraapiate läbiviimisel.

Testperioodi lõpus teostati tagasiside saamiseks ümarmatte kasutanud SA HNRK füsioterapeutide hulgas ankeetküsitlus. Küsitluses osalesid kõik terapeudid, kel oli võimalus kasutada ümarmatte testperioodi jooksul teraapia läbiviimisel. Enne tesperioodi tegi Cliff OÜ HNRK spetsialistide soovitusel ümarmati osas mitmeid parendusi, mis võimaldaksid selle kasutamist kliinilises keskkonnas. Ümarmati pealisriie asendati kergesti puhastatava nahkkattega ja selle valmistamiseks kasutatava porolooni tugevust muudeti mitme astme võrra kõvemaks.

1 pilt kus suur ja väike ümarmatt on kõrvuti (roheluses) – 20150529
Testperioodil kasutati igapäevases ravitöös väikest ümarmatti Mini Cliff (90 x 60 x 30 cm) ja suurt ümarmatti Cliff (150 x 100 x 50 cm). Ümarmati komplekt koosneb 2 ümarast ja 2 pikemast padjast lisaks Cliffile endale.

Ankeetide vastused jagunesid ümarmattide kasutamise intensiivsusest lähtuvalt. Tulenevalt kasutussagedusest oli võimalik teha järeldusi patsientide diagnoosipõhise meeskonnatööpõhimõtte alusel (täiskasvanud peaajukahjustusega patsiendid,

täiskasvanud seljaajukahjustusega patsiendid, neuroloogiliste kahjustustega lapsed).

download_20150811_133502

Füsioterapeudid, kes testperioodil Cliffi kõige vähem kasutasid, töötavad peaajukahjustusega täiskasvanud patsientidega või siis ambulatoorsete täiskasvanud patsientidega. Olenemata Cliffi mittekasutamisest oldi toote omadustest ja kasutusvõimalustest teadlikud.

Kõige enam meeldinud omaduste osas mainiti toote materjali. Puudustena toodi välja Cliffi suurust ja raskust (täiskasvanute teraapiasaalides kasutati Cliffi suuremat versiooni). Cliffi ei kasutatud raskema tervisliku seisundiga patsientidega (peaajukahjustused) ja vanemate patsientidega (nt hirm kukkuda, hirm kiikumise ees). Oldi arvamusel, et tegemist on raskes seisus patsientidega, siis on kasutamine eesmärgipärases teraapias keeruline

 

Seljaajukahjustusega tegelevate terapeutide hinnangul leidis Cliff vähe kasutust, sest seda peeti kohmakaks ja kohati isegi ohtlikuks teraapiavahendiks, mis neuroloogilises füsioteraapias kasutust ei leia. Kogu katseperioodil kasutati Cliffi seljaajukahjustusega inimeste teraapiasaalis umbes 10 korda. Väljakujunenud harjutustüübiks, mida enam kasutati oli kiikumine/keharaskuse kandmine küljelt – küljele istudes ümarmati lohus.

 

Kõige enam leidis Cliff ümarmatt kasutust laste meeskonnas. Testperioodil oli seal kasutusel Mini – Cliff. Lastega tegelenud füsioterapeutidele meeldis Cliffi variatiivsus – palju erinevaid võimalusi harjutuste teostamiseks. Kui täiskasvanud patsientide puhul märgiti oluliseks Cliffi kasutusvõimaluse seos patsiendi tervisliku seisundi raskusega, siis laste puhul seda välja ei toodud. Cliffi oli võimalik kasutada väga raske kahjustusega haigetega. Oldi arvamusel, et Cliffil teostavaid harjutusi ei ole võimalik asendada teiste alternatiivsete toodetega. Väljakujunenud lemmikharjutusteks nimetati istudes ja käpuli rullil (lohus) ning selili/kõhuli tasakaaluharjutused.

HNRK füsioterapeuCliffi kasutajad skaalaltidelt saadud tagasisidest võib teha kokkuvõtte, et Cliff ümarmatt sobib kliinilises keskkonnas kasutamiseks neuroloogiliste kahjustusega lastega, vähem täiskasvanud seljaajukahjustusega patsientidega.

 

Cliff ümarmati kasutusaktiivsus testperioodil HNRK-s.

 

Testperioodi järgselt tehti terapeutide poolt mitmeid soovitusi, mis võimaldaksid ümarmati kasutamist erinevate patsientidega. Kõige enam meeldis terapeutidele, et moodulit on võimalik kasutada kiige ja istmena ning Cliffi juurde kuuluvaid detaile saab kasutada iseseisvalt. Edasiarendustena soovitati vähendada ümarmati kaalu, sest kaalult rasket moodulit on keeruline liigutada, kohandada. Lisaks märgiti, et poroloonvaht on siiski liiga pehme ja takistab teatud harjutuste sooritamist ning ei võimalda stabiilselt põrandale fikseerida. Mitmes suuruses ja porolooni tugevuses ümarmatte oleks võimalik kasutada erinevas vanuses inimestega erineva koormuse andmiseks. Parendusettepanekute teostamisel laieneks ilmselt ka neuroloogiliste patsientide kasutajate ring.

 

Parimat tervist ja aktiivset elustiili soovides!

www.hnrk.ee
www.cliff.ee

 

Allikas: Terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse liikumis – ja tegevusvõime valdkonna toimetised 2015

 

Tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
Tallinna Ülikool Haapsalu Kolledz